ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔ

  • Անվանում՝Բազմաբնակարան շենք
  • Հասցե՝Միկոյան 2/3
  • Իրականացված Նախագծեր՝2 Մարդատար Վերելակ