Բազմաբնակարան շենք

Construction Hoist
  • Անվանում՝Բնակելի համալիր
  • Հասցե՝Երևան, Տերյանի 5
  • Իրականացված Նախագծեր՝1 Շինարարական Վերելակ

Մեր վերջին նախագծերը

Ինտերսերվիս մեկ կահույքի սրահ