Բազմաբնակարան շենք

Elevator Installation - Dzorapi Buidling
  • Անվանում՝Բազմաբնակարան շենք
  • Հասցե՝Երևան, Ձորափի փողոց, 70/1 տուն
  • Իրականացված Նախագծեր՝1 Մարդատար Վերելակ

Մեր վերջին նախագծերը

Ինտերսերվիս մեկ կահույքի սրահ